EmuNES#PL
Zobacz temat
EmuNES#PL » Commodore/Amiga/Sinclair/Amstrad/IBM PC itp. » Oprogramowanie
 Drukuj temat
[C64/NES] Fonomen gry Super Mario Bros
Ryan
??wiat by nie istnia??, gdyby nie jedna gra, kt??rej popularno??─? pomog??a zrewolucjonizowa─? rynek gier i sta??a si─? tak rozpoznawalna, ??e do dnia dzisiejszego akcenty z niej mo??na spotka─? w popkulturze. Mowa tu o Super Mario Bros, wydanej 7 wrze??nia 1985 roku na konsole NES/Famicom i stworzonej wsp??lnie przez Shigeru Miyamoto i Takashi Tezuka. Akcja tej gry toczy si─? w ??wiecie r??wnoleg??ym, w kt??rym samozwa??czy kr??l Koopa porywa ksi─???niczk─? i wi─?zi j─? w zamku. Na ratunek przybywaj─? nasi bohaterowie - dwaj hydraulicy (Mario Mario i Luigi Mario). Po przej??ciu ca??ego kr??lestwa Grzybk??w (LSD, THC itp.), docieraj─? do ostatniego, ??smego zamku, z kt??rego uwalniaj─? ksi─???niczk─? i pozbawiaj─? ??ycia kr??la Koope w rzece lawy.

W ci─?gu niemal??e trzech dekad od premiery tej platform??wki, powsta??o wiele hack??w i gier bazuj─?cych na tym tytule. Tworzonych zw??aszcza przez niewielkie studia, kt??re cho─? w znikomym stopniu chcia??y zyska─? na popularno??ci kosztem braci Mario. Lecz tylko jedna z nich sta??a si─? na tyle popularna, aby m??c dor??wna─? orygina??owi. By??a ni─? stworzona w 1987 roku przez Rainbow Arts Ô??The Great Giana SistersÔ?Ł. W grze wcielamy si─? w jedn─? z si??str Giana, kt??ra w??a??nie ??ni o ??wiecie pe??nym potwor??w i innych dziwnych istot. Naszym zadaniem jest przej??─? wszystkie 33 poziomy gry (analogicznie, jak w Arkanoidzie!) zbieraj─?c diamenty, kt??re pozwol─? naszej bohaterce obudzi─? si─? z tego koszmaru.

Wydana na pocz─?tku tylko dla Commodore 64, The Great Giana Sisters - podobnie, jak oryginalny Super Mario Bros - wkr??tce doczeka??a si─? port??w na wiele innych komputer??w domowych ??wczesnego czasu. Popularno??─? si??str Giana spowodowa??a, ??e nie umkn─???o uwadze mediom i samym graczom, ??e jest to gra, kt??ra nie tylko czerpie pomys??y z Super Mario Bros, lecz jest to po prostu zwyczajna zrzynka. Nawet sam tytu?? wskazywa?? na to, ??e jest to klon Ô?? Super Bracia Mario i Wspania??e Siostry Giana. Por??wnuj─?c dwa pierwsze poziomy obu gier mo??na stwierdzi─?, ??e s─? to niemal??e identyczne produkcje. Tak, jak bracia Mario, tak i siostry Giana skacz─? po platformach, rozbijaj─? swoimi g??owami ceglane mury i zbieraj─? bonusy, monety, diamenty. Nasi bohaterowie mog─? skaka─? przeciwnikom po g??owach, zgniataj─?c ich. Tw??rcy nie ukrywali, ??e jest to przer??bka Super Mario Bros, do tego stopnia, ??e na pude??ku z gr─?, widnia?? napis Ô?? The Brothers Are HistoryÔ?Ł - bracia s─? histori─?, nawi─?zuj─?c tym samym do braci Mario. Niestety, by?? to miecz obosieczny, poniewa?? tak szybko, jak gra zdoby??a popularno??─?, tak samo szybko odezwali si─? do Rainbow Arts prawnicy Nintendo. Tw??rcy orygina??u z Kraju Kwitn─?cej Wi??ni zagrozili Rainbow Arts wnioskiem s─?dowym o odszkodowanie, argumentuj─?c to tym, ??e gry by??y zbyt podobne do siebie. I mimo wielkiej popularno??ci si??str Giana, wycofano tytu?? z rynku oraz zawieszono prace nad kolejn─? cz─???ci─? przyg??d niesfornych bohaterek.

Lecz to nie zahamowa??o powstawaniu kolejnych przer??bek i adaptacji gier ze znanym nam hydraulikiem, kt??re wydawane by??y nieoficjalnie na NES/Famicom i inne platformy. Dzi─?ki wielkiemu sukcesowi SMB, tak??e i inne gry, bazuj─?ce na tych samych rozwi─?zaniach, sta??y si─? popularne, tworz─?c nam ogromn─? rodzin─? platform??wek, w kt??rych chodzimy w praw─? stron─?, zbieramy przedmioty i niszczymy przeciwnik??w po prostu na nich skacz─?c. Tak samo, jak bracia Mario, The Great Giana Sisters sta??a si─? na tyle kultowa, ??e doczeka??a si─? w??asnych przer??bek i nieoficjalnych konwersji na inne platformy.

A ja nadal czekam na port si??str Giana na NES'a. ;-]

Ryan
 
Przejd┼║ do forum:
Copyright © 2015


Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3

314,097 unikalne wizyty : Wygenerowano w sekund: 0.02