EmuNES#PL
Zobacz temat
EmuNES#PL » Nintendo NES/Famicom/Pegazus itp. » Gry/Recenzje
 Drukuj temat
[NES] M.C. Kids
Dizzy9
Mc Kids jest jedn─? z tych gier, kt??ra zosta??a wydana by promowa─? produkt jakiej?? firmy. Pomys?? nie jest wyj─?tkowy, poniewa?? by??y ju?? gry jak Cool spot czy Yo! Noid.
To, co jest wyj─?tkowe w Mc Kids, to fakt ??e ta gra jest...dobra.

i65.tinypic.com/nvdr9t.png


Fabu??a gry nie jest zbytnio ambitna i oscyluje wok???? Hambuglar'a(po??─?czenie s????w Hamburger oraz burglar-z??odziej, w??amywacz)
kt??ry ukrad?? Donaldowi jego magiczn─? torb─?. Gracz, rzecz jasna, musi wymienion─? torb─? odzyska─? z ??ap paskudnego z??odzieja.

Po wst─?pnej i przyzwoicie wykonanej scence opowiadaj─?c─? rzeczon─? fabu??─?, gracz zostanie rzucony na map─? ??wiata z kt??rej mo??emy
wybiera─? poziom. Oczywi??cie, nasuwa si─? z miejsca por??wnanie do Mario Bros 3. Jest jednak jedna, znacz─?ca moim zdaniem r????nica.
Mc Kids pozwala nam powtarza─? poziomy kt??re ju?? zosta??y uko??czone.
Jest to spowodowane tym ??e gracz nie mo??e jedynie przej??─? wszystkich poziom??w by uko??czy─? dany ??wiat. Zamiast tego, na poziomach
s─? pooukrywane Specjalne karty kt??rych to zebranie umo??liwi nam przej??cie do kolejnego ??wiata. Z zebraniem ich jednak
nie ma przewa??nie problem??w, wystarczy si─? nieco rozejrze─?-karty nie s─? ukryte w epicko trudnych lokacjach.
Dodatkowo, nigdy nie trzeba zebra─? wszstkich kart kt??re mo??na znale??─?, przyk??adowo w pierwszym ??wiecie jest 6 kart,
ale by przej??─? do ??wiata 2 trzeba ich znale??─? tylko 4. ?ü─?cz─?c to z mo??liwo??ci─? uko??czenia poziomu bez znalezienia karty
i powrotu do poprzednio uko??czonych poziom??w, daje nam to spor─? elastyczno??─? w przechodzeniu ??wiat??w.

Gra mo??e by─? rozgrywana przez jednego lub dw??ch graczy. Niestety, gra we dw??ch osbywa si─? w systemie turowym-gracz zmienia si─? gdy jeden z graczy uko??czy poziom lub zginie.
Ciekawostk─? jest, podobnie jak w Go Dizzy Go, ??e mo??na wybra─? grafik─? reprezentuj─?c─? gracza: stardardowo gracz pierwszy to bialy ch??opak w kaszkiet??wce, a gracz drugi to murzyn.
Gra to typowa platform??wka gdzie skaczesz, biegasz, skaczesz i...rzucasz blokami w wrog??w. Tak, w tej grze nie mo??na skaka─? na wrog??w, zamiast tego gracz musi znale??─? blok na mapie, podnie??─? go
i dopiero rzuci─? nim w wroga. Szkoda tylko ??e nie jest to takie ??atwe! To nie Chip i Dale, gdzie rzucanie jest proste i przyjemne, oj nie...
W McKids, blok blok posiada w??asny ci─???ar, co oznacza ??e rzucony, najcz─???ciej przeleci nad wrogiem, odbije si─? i zniknie z ekranu.
Brak mo??liwo??ci zwyk??ego skakania na wrog??w mo??e przeszkadza─? graczowi(do czasu a?? ten sie nie zaadoptuje) i b─?dzie na pocz─?tku gry sprawia??a spore problemy je??li nie b─?d─? w stanie nauczy─? si─?
ekonomicznego u??ywania dost─?pnych blok??w na mapie.

Poza standardowymi mo??liwo??ciami, Mc Kids mo??e si─? pochawli─? kilkoma innymi mechanikami kt??re nie za cz─?sto sie spotyka w grach na nes.
Bo w ilu grach mo??na zmieni─? grawitacj─? i chodzi─? po suficie? S─? te?? "Du??e" spr─???yny kt??re dzia??aj─? tylko je??li gracz wskoczy na nie trzymaj─?c w r─?kach blok.
Natomiast specjalne strza??ki wy??l─? Ci─? na pocz─?tek poziomu w spos??b jakiego si─? chyba nie spodziewasz.

[img]http://files.tinypic.pl/i/00832/jpjj30vj2hu6_t.jpg[/img] is not a valid Image.


Poziom trudno??ci w McKids jest do??─? nier??wny. Niekt??re poziomy przechodzi sie w sekundy, ??api─?c przy tym kilka dodatkowych ??y─?, po czym nast─?pny mo??e wymaga─? sporej ilo??ci umiej─?tno??ci i cierpliwo??ci.
Na szcz─???cie, ilo??─? dodatkowych ??y─? pozwoli na gr─? bez wi─?kszego b??lu. A nawet je??li ??ycia zaczn─? si─? ko??czy─?, to zawsze mo??na wr??ci─? do "tego prostego poziomu z wieloma ??yciami".
Jak ka??dy szanuj─?cy si─? ostatni ??wiat, kryj??wka Hamburglara, pokr─?ca poziom trudno??ci do??─? znacz─?co.
Gwarantuj─? Wam ??e poziom w kt??rym jedziecie na platformie po wyznaczonej trasie i kt??r─? "nap─?dzacie" trzymaj─?c PRZECIWNY kierunek ni?? ten, w kt??rym pod─???acie, zapadnie Wam na d??u??ej w pami─?─?.
W grze istnieje tylko jeden, fina??owy boss i nie, nie jest to Hamburglar(nie napisz─? kto lub co to jest, sami do niego dojd??cie!).
Natomiast brak boss??w na koniec ka??dego ??wiata jest nieco rozczarowuj─?ce i w moim odczuciu odbiera nieco ca??e uczucie ??e czego?? naprawd─? dokona??em uko??czaj─?c dany ??wiat.
Du??ym plusem jest za to sprytne i ciekawe projektowanie poziom??w.
Mc Kids ma bowiem du??─? ilo??─? sprytnie schowanych sekret??w, dodatkowych ??y─?, znaczk??w M a nwawet i ca??y dodatkowy ??wiat z poziomami o najwy??szym poziomie trudno??ci.
Nie umiem odpowiednio odda─? w tek??cie tego, jak lubi─? poziomy i odkrywanie tych sekret??w, to musicie sami si─? przekona─?.

[img]http://images.tinypic.pl/i/00832/vpdoqcodxitr_t.jpg[/img] is not a valid Image.


Ko??cz─?c, Mc Kids to solidna gra z kilkoma problemami, ale te?? z ca??─? seri─? ma??ych rzeczy kt??re ciesz─?(jak podniesienie ????dki, wrzcenie jej do wody i p??ywanie na niej do sekretu).
Grafika jest kolorowa, muzyka bardzo przyjemna, czego chcie─? wi─?cej?

Dizzy9

Napisane dla serwisu emunes.pl
Kopiowanie bez pozwolenia zabronione.
 
Przejd┼║ do forum:
Copyright © 2015


Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3

238,036 unikalne wizyty : Wygenerowano w sekund: 0.39