EmuNES#PL
Zobacz temat
EmuNES#PL » Pocz─?tkuj─?cy » Emulatory/Emulacja
 Drukuj temat
Jnes
Ryan
O Jnes'ssie s????w kilka :)
Ka??dy z nas mia?? kiedy?? tak─? przygod─? w swoim ??yciu, kiedy odstawia?? swoj─? swoj─? star─? konsol─? na bok, na rzecz nowego komputera, kt??ry dosta?? na komuni─?, Bo??e Narodzenie lub urodziny. Lecz po pewnym czasie grania i jarania si─? nowym sprz─?tem, ca??a fascynacja opad??a. A my roz??aleni wyrzuceniem starej konsoli, zaczynali??my szpera─? w odmentach internetu w poszukiwaniu emulatora tej konsoli. Tak by??o moim wypadku, cho─? jeszcze wi─?kszym wyzwaniem dla mnie by??o znalezienie sprz─?tu na m??j stary komputer [Pentium MMX / 32MB RAM / Grafika ATI + Voodoo]. To w??a??nie wtedy natrafi??em na emulator Jnes, kt??ry swoj─? prostot─? po prostu mnie zauroczy?? :) Dodatkowym plusem by??o to, ??e by?? w tym czasie jedynym emulatorem kt??ry mog??em uruchomi─? na swoim PC. To by??o dawno temu i nie pami─?tam ju?? nawet wersji tego emulatora, ale wiem ??e na pewno by?? nim Jnes.

A teraz koniec z tymi smentami o sobie, zabieramy si─? za ma??y opis samego emulatora :D Jnes, jest bardzo prostym szybkim i niezawodnym emulatorem NES/Famicom/Pegazus. Nawet najnowsz─? wersj─? mo??na uruchomi─? na jakim?? starym komputerze - Pentium MMX wystarczy. Nie wymaga du??ej ilo??ci pami─?ci RAM [64MB], ani te?? nie obci─???a grafiki :P Ale nie ma czego?? za nic... Z powodu swojej prostoty, ma do??─? skromne funkcje. Pozwala na uruchamianie gier w postaci plik??w .rom, mo??na przechwytywa─? nim d??wi─?k do formatu .wav, oraz nagrywa─? filmy w .avi. Standardowo mo??na zapisywa─? swoje post─?py w grze w miejscach, kt??re oryginalnie nie s─? mo??liwe do zapisywania, mo??na ustawi─? swoje sterowanie w grze w dowolny spos??b. Ciekaw─? opcj─? jest tak??e wyszukiwanie i wprowadzanie "czit??w" w grze. To tylko cz─???─? mo??liwo??ci tego emulatora, lecz s─? one najwa??niejsze. Sam emulator dzia??a bardzo p??ynnie i nie zacina si─?. Jedynym mankamentem jaki zauwa??y??em to nieprawid??owa paleta kolor??w, po nagraniu filmiku i konwersji do .avi - emulator najpierw zapisuj─? filmik do pliku .jmv a dopiero p????niej mo??na go odtworzy─? i przekonwertowa─? do pliku .avi.

Reasumuj─?c jest to bardzo prosty i fajny emulator, mo??na go odpali─? dos??ownie na ka??dym sprz─?cie. Jest idealny do nagrywania soudtrack??w z gier, bo d??wi─?k zapisuje czysto i bezstratnie. Nie jest za to dobrym rozwi─?zaniem je??eli chodzi o nagrywanie gameplay'??w. Po konwersji mog─? wyst─?pi─? problemy z kolorami. Je??eli jednak nie zra??asz si─? tym, i po prostu chcesz sobie pogra─? w sw??j ulubiony tytu??, to ten emulator jest niez??ym wyborem - zw??aszcza dla pocz─?tkuj─?cych maniak??w NES'a :D

Ryan~

P.S.
Wersj─? 1.1.1 tego emulatora mo??na ??ci─?gn─?─? u nas w zak??adce Download ^^
 
Przejd┼║ do forum:
Copyright © 2015


Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3

314,105 unikalne wizyty : Wygenerowano w sekund: 0.02